Předzávodní info

Vážení přátelé, nová sezona 2023/1 je tadyDříve, než usedneme do kokpitů, je nutné vás obeznámit s tímto důležitým :

1) Nový mód a tratě
Náš nový mód je s několika změnami, především se změna týká pneumatik a od toho i drobné úpravy motoru a aerodynamiky. Doprovodné změny nejsou velké, ale pneu je změna zásadní. Nově již funguje chladnutí pneu po chybě a neúmyslném přehřátí, takže stačí zvolnit a teplota pneu se vrátí do pracovního okna. Pneumatiky také fungují na vodě a i tady funguje ochlazování. Najetím do mokré stopy můžete ochlazení urychlit. Podrobnější info vám určitě rád podá Honza Veselý.
Tratě - velká změna, nové tratě nejen že vypadají lépe, ale také lépe fungují. Pokud máte správně nastavený volant, můžete dost dobře cítit změny povrchů a tak si lépe užívat jízdu. Na tratích funguje hlídání limitů tratě i když v některých zatáčkách to není úplně ideální ale na to si zvykneme. RF2 měří limity středovým bodem předního křídla a to může někdy znamenat odchylku od našich pravidel ale tak tato funkce funguje a není možné na to podávat protest. Podmínky jsou pro všechny stejné. Změn doznaly i garáže. Graficky zpracovaná změna není jen ve skinech, ale má i svou funkci. Je již nastavená rotace vašich stání v průběhu sezony, tak aby žádný tým neměl permanentní výhodu svého stání. Garáže které na trati dostanete, budete mít po celou dobu, ať už v trénincích tak Q i závodu.
Změna se také týká poškození. Zvýšením DAMAGE na 80% by vás mělo dostatečně varovat, že F1 není kontaktní a každé vaše přeceněné pokusy o bránění či předjíždění bude mít mnohem větší následky. Dobře si předem rozmyslete jestli vaše jízda je bezpečná a cílený manévr nepoškodí vás nebo soupeře.

2) Limity tratě
na nových tratích je aktivní hlídání limitů tratě. Na závod je prozatím nastaven limit 17 cutů. To znamená, že při 17- tém obdržíte od hry automaticky Průjezd boxy. Toto číslo je obdobné jako používají i jiné ligy (např. VirtualGP), není však vyloučeno, že se v průběhu sezony změní. Upozorňuji však, že zneužití nevyčerpaného limitu úmyslným krácením tratě může být dodatečně penalizováno - DQ ze závodu za porušení fair play. Na některých tratích jsou limity přísnější, na některých volnější, ale jsou pro všechny stejné. Můžete se ale i sami postarat o to, že vám hra cut nezapočte. Stačí, aby jste po opuštění tratě zpomalili a v tom kterém minisektoru zpomalili o 10 % času a hra započítá pouze "malý cut". Za tři malé pak hra započte jeden velký. Uvědomte si, že jakákoli jízda mimo trať (i s poškozeným autem) je započítána jako krácení tratě a pokud by hra vyhodnotila extra velký úmysl, např. střihnutí esíčka velkou rychlostí, udělí hra okamžitě penalizaci Stop/Go.

3) Počasí
jak bylo avizováno, od nové sezony budeme využívat proměnlivé počasí a bylo nutné se dohodnout jak takové změny budeme implementovat do sezony. Finálně jsme se dohodli, že počasí bude podle poslední odjeté velké ceny na té které trati v reálu. Příklad: VC Rakouska - poslední real byl odjetý v roce 2022, kvalifikace suchá, před závodem zapršelo a na trati zůstal zbytek vody. Start tedy bude na mokré trati která bude rychle osychat a pršet již nebude. Přesně takové počasí se pokusíme nasimulovat i na servery pro náš závod. Ve sprintu bude počasí stejné, jen čas poběží 2x rychleji, protože se jede poloviční délka závodu.
V co nejkratším termínu by toto nastavení mělo být doplněno o generátor náhodných změn (zatím není hotový) který těsně před závodem může změnit přednastavené hodnoty o cca +/- 10%. Jakmile bude dokončen a vyzkoušen, budeme vás informovat a začne i fungovat grafická informace o počasí na webu v sekci počasí.

4) Maršál a penalizace
našim novým hlavním maršálem je Vlasta Zedník a řízení závodu je zcela na něm. (i nadále platí, že restart závodu bude možný jen za zcela výjimečných situacích a zneužití bude mít pro jezdce kvůli kterému byl restart udělen, velký dopad.
Řešení pozávodních protestů zatím není zcela dohodnuto a ve hře jsou dvě varianty. První je, že si maršál povolá k projednání nejméně dva nezávislé jezdce, a s dohledem a výkladem pravidel vedoucího ligy, který může být třetím maršálem. Odmítnutí bez závažného důvodu bude penalizováno zákazem startu na VC. Usnesení penalizací v tomto složení komise bude konečné, bez nároku na odvolání. Druhý způsob řešení protestů - je v jednání - veškeré protesty se spolu se serverovým replayem zašlou třetí (externí) straně a do 5 dnů obdržíme rozhodnutí o udělených penalizacích. Takové řešení bude opět bez nároku na odvolání a po překontrolování že rozhodnutí nekoliduje s pravidly, bude tak konečné. O konečné variantě vás bude informovat před první VC.

5) Podmínečné penalizace do sezony 2023/1
na srazu ligy jsme se jako vždy vrátili k uplynulé sezoně a řeč přišla i na porušování pravidel. Byly zkonzultovány některé incidenty, porušování pravidel i fair play. Závěrem bylo odsouhlaseno, že dva jezdci půjdou do sezony s podmínečnou penalizací, tak jako kdysi Josef Andrš. Znamená to, že pokud jezdec udělá stejnou věc bude jeho penalizace dvojnásobná a při následném opakování chyby bude následovat zákaz startu na další VC.

Jsou to:
Tomáš Staněk - pouštění o kolo (modré vlajky). Je třeba si uvědomit, že modré vlajky se neobjevují celé kolo pokud jezdec vyjel z boxů. povinností jezdce je však si situaci pohlídat a mít přehled o tom kdo ho dojíždí. Jezdec který pouští je povinen učinit tak na nejbližším vhodném místě a to UVOLNĚNÍM IDEÁLNÍ STOPY A ZPOMALENÍM (podrobněji v pravidlech). Tuto činnost Tomáš opakovaně porušoval. Zdržoval i několik minut a hlavně neuvolnil nikdy ideální stopu.

Roman Slatina - vyražení z tratě, zavírání, agresivní předjíždění a bránění. I v posledním závodě minulé sezony měl Roman obdobný incident. Nerespektováním soupeře a získání pozice za každou cenu vedlo mnohokrát ke kolizím. Situace se dostala až do bodu, kdy se soupeři Romanovi raději vyhýbají než aby riskovali své poškození. Takovýto agresivní styl je příliš nebezpečný a nejednomu soupeři poškodil závod. Několikrát byl Roman upozorňován a penalizován. V jednom období se zklidnil a incidentů ubylo, ale agresivita se vrátila a proto tato podmínečná penalizace.

Dále uděluji upozornění -
Jaro Strišovský - provokování a podněcování k neshodám mimo trať
Lukasz Maciejewski - tvrdý jízdní styl na hraně s pravidly ligy a hlavně emocionální vyhodnocení situací.
.... v obou případech nebude takové chování akceptováno a opakování může vést až k vyloučení z ligy

6) Přihlašování do závodu a náhradníci
Jak jste si mohli všimnout, máme plné pole, i dva týmy nad rámec běžného pole jsou obsazeny. Navíc máme dva náhradníky kteří jsou připraveni se závodů aktivně účastnit. Tady musím apelovat na vás s přihlašováním do závodu. Pravidla se nemění, jen se budou dodržovat a to by mohlo vést k vaší ztrátě sedačky do závodu. Jen shrnu to podstatné:
Nepřihlášení stálí jezdec ztrácí 24 hodin před závodem právo na svou sedačku. V případě, že je řádně přihlášený náhradník, může tuto sedačku obsadit. Bude-li volných více sedaček, náhradník dostane sedačku hůře postaveného jezdce v celkovém pořadí (pro první závod určuje pořadí umístění v minulé sezoně). Nepřihlášený jezdec dostává penalizaci 1 pozice do nejbližšího startu. Pokud se nedostaví ani na závod, obdrží penalizaci další 2 pozice. V případě, že by se na závod dostavil a jeho sedačka byla již obsazena, může nastoupit v jiném monopostu (bude-li volný), ale již nebude bodovat do PK a jeho tým tak přijde o body zbytečně. Apeluji proto na samotné týmy aby se navzájem pohlídali a přihlašování se dodržovalo. Plné pole nám jiné řešení neumožňuje a náhradníci chtějí také na trať a pokud odjedou alespoň 75% sezony, body jim zůstávají a budou hodnoceni v sezoně jako každý řádný jezdec.

7) Sprint Cup
S ohledem na množství práce s novým modem a tratěmi jsme neměli čas na změnu ve SprintCupu. Další sezonu tedy pojedeme ve stejném formátu 2023 (jezdci licence B,C ) - 2012 (jezdci s licencí A). Všichni však víme co se dělo na trati a toto demolicion derby nejednoho jezdce odradilo. Sprintové závody mají pomoci převážně slabším jezdcům získat zkušenosti na startu, při předjíždění i volbě své strategie. Na více jezdcích to bylo znát. Aby jsme se však dosavadnímu vývoji vyhnuli a na sprint přišlo více jezdců, přece jen nějaké změny budou.
Především se budou veškeré incidenty tvrdě trestat. Maršál závodu bude mít možnost jakýkoli incident přezkoumat a penalizovat. V případě, že penalizaci zkonzultuje alespoň s jedním nezávislým jezdcem, bude taková penalizace konečná bez nároku na odvolání. Tím, že protesty SprintCupu nebudeme předávat třetí straně a zrušíme odvolání, zkrátíme tím nejen čas který nad incidenty trávilo několik jezdců, ale především budou penalizace rychlé a tvrdé. Pokud se vám takové řešení nelíbí, navrhuji vyhnout se incidentům, dodržovat pravidla a fair play.
Předzávodní info

Další závody

.: 5.2. 20:00 VC Rakouska , 53 kol
.: 12.2. 20:00 Sprint Británie 20, 14 kol
.: 19.2. 20:00 VC Británie, 39 kol
.: 26.2. 20:00 Sprint Bahrajn 21, 15 kol
.: 5.3. 20:00 VC Bahrajnu, 43 kol
.: 12.3. 20:00 Sprint SauArabie 19, 13 kol
.: 19.3. 20:00 VC Saudské Arabie, 38 kol

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOSerios.czLevne-okapy.cz