Fórum zpráv   >>   ČESKÁ F1 LIGA   >>   Vedení ČF1L informuje

Změny v pravidlech ČF1L

Seřadit:     printview
Autor: Zpráva:
Martin Slezar Člen klanu
Administrátor
1007 Příspěvky
registrován: 24.11.2014
2 -2
05.09.2017 - 08:32  
Máme tady novou sezonu, a proto i novinky v pravidlech. Zejména se jedná o změnu bodování a změnu v trestání incidentů a porušení pravidel. Změny budou co nejdříve doplněny do pravidel. Na poradě maršálů jsme se na změně dohodli, prodiskutovali různé situace a zkonzultovali přestupky prvního závodu.
Nadále platí, že máte kdokoli nárok podat protest do 24 hodin na jaké koli porušení pravidel, bez ohledu na to, jestli jste nebo nejste účastníkem tohoto porušení. Právo odvolání k udělenému trestu má již jen potrestaný jezdec (popřípadě vedoucí týmu).
Martin Slezar Člen klanu
Administrátor
1007 Příspěvky
registrován: 24.11.2014
3 -2
04.05.2017 - 10:59  
Po VC Ruska se vedení ČF1L rozhodlo na doplnění pravidel ČF1L :

Odstavec o limitech tratě - Jezdec je povinen dodržovat limity tratě, při opakovaném porušení se jezdec vystavuje DQ ze závodu a
startu z boxové uličky v dalším závodě (viz. Příloha - Krácení tratě).

se mění na :
Jezdec je povinen dodržovat limity tratě, při porušení se jezdec vystavuje penalizaci

http://jyxo.info/uploads/20/20002545d332ee8a79f6d5debd8f9d82773e7cbb.jpg
(viz. Příloha - Krácení tratě).


Martin Slezar Člen klanu
Administrátor
1007 Příspěvky
registrován: 24.11.2014
1 -1
25.04.2017 - 15:58  
Po vyjasnění správného a špatného průjezdu tratí doplňuje vedení ČF1L pravidla ligy.
Jedná se o limity tratě, kde se nadále bude tolerovat korektní průjezd pokud se bude monopost alespoň dotýkat tratě a její bezprostřední bílé čáry a v zatáčkách, kde je dvoubarevný obrubník, také jeho a jeho bílé hraniční čáry, včetně bílého nájezdového trojúhelníku. Tam, kde na vnější straně obrubníku bílá čára nebude, platí pouze okraj obrubníku. V místech, kde nebude před obrubníkem jasně viditelný nájezdový trojúhelník, platí za korektní průjezd pouze kontakt s tratí a její bílou čarou a samotný obrubník.

Martin Slezar Člen klanu
Administrátor
1007 Příspěvky
registrován: 24.11.2014
1 0
04.03.2017 - 15:48  
Dnešní dne se doplňuje Vedení ČF1L pravidla o červeně zvýrazněnou větu :

Základní informace
• Základním informačním zdrojem jsou webové stránky na adrese www.ceskaf1liga.cz
Každý člen musí být zaregistrován pouze pod svým pravým jménem (duplicitní účet pod smyšleným
nebo cizím jménem je přísně zakázán). Za takové porušení může být udělen až trvalý BAN.

• Přihlášením do soutěže se jezdci zavazují, k dodržování pravidel, dohod a nařízení ČF1L a budou se vždy chovat dle zásad fair play,
nehledě na absenci určitého pravidla.
• Za hrubé nebo opakované porušení pravidel ČF1L si vedení ligy vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
• Bez souhlasu vedení ČF1L není povolená žádná reklamní činnost.
• Heslo pro přístup na všechny servery a TS je: nazdar

Ti, co takový účet mají, mohou ihned kontaktovat admina, aby se falešný účet mohl smazat !!!!


Martin Slezar Člen klanu
Administrátor
1007 Příspěvky
registrován: 24.11.2014
2 -1
04.03.2017 - 15:47  
Na základě neshody o porušení pravidle o výjezdové čáře z boxů, se doplňují pravidla následovně :

Při výjezdu z boxu je nutno po celý večer dodržovat výjezdovou čáru, při kontaktu pneumatiky a výjezdové čáry, přímo sousedící s tratí, bude jezdec penalizován posunem na startu o -1 pozici. (viz.obrazová příloha).V případě zavinění kolize bude trest za incident připočten.

http://jyxo.info/uploads/tn/A8/a890d87a35e54e24e83b8879725e8b39b725c30a.jpg Vyhovuje

http://jyxo.info/uploads/tn/FB/fb6436bc693d9e43abe055606dacf91c6d785300.jpg Nevyhovuje

Martin Slezar Člen klanu
Administrátor
1007 Příspěvky
registrován: 24.11.2014
1 0
19.02.2017 - 10:29  
Dne 19.2.2017 se doplňují pravidla :
veřejný chat je přísně zakázán s výjimkou zpráv : „RR“ – žádost o restart závodu (smí použít pouze jezdec poškozený jiným jezdcem, ne vlastní vinou) ,
a
Zneužití (neoprávněná žádost či opakovaná k jedné události) „V“ a „RR“ bude trestáno.

Seřadit:     printview

Předzávodní info

Další závody

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOLevne-okapy.cz