Pravidla ČF1L - Návrhy ke změnám a diskuze o nichModré vlajky


17.11.2021, 20:46 - Martin Slezar - Administrator - 956 Příspěvky
Původní verze pravidel:
Uvolnění stopy rychlejšímu jezdci. Při signalizaci modrých vlajek je jezdec povinen neprodleně uvolnit ideální stopu rychlejšímu jezdci.
Na nejbližším bezpečném místě uvolní ideální stopu a zpomalí natolik, aby ho rychlejší jezdec stačil předjet.
Budou-li jezdci o kolo zpět v souboji o pozice, musí tento souboj přerušit, zůstat na aktuálních pozicích a pustit rychlejšího jezdce. Až po předjetí rychlejším jezdcem se můžou vrátit k souboji. Bude-li na jeho (jejich) nedodržení podán protest či „V“, bude (budou) tvrdě potrestán(i).
Původní verze panalizací:
......Je-li předjížděný jezdec v souboji s jiným jezdcem, musí tento souboj přerušit a bezpečně umožnit předjetí rychlejšího jezdce. .......

Nové znění po poradě s maršáli:
Uvolnění stopy rychlejšímu jezdci. Při signalizaci modrých vlajek je jezdec povinen neprodleně uvolnit ideální stopu rychlejšímu jezdci.
Na nejbližším bezpečném místě uvolní ideální stopu a zpomalí natolik, aby ho rychlejší jezdec stačil předjet.
Budou-li jezdci o kolo zpět v souboji o pozice, musí tento souboj přerušit, zůstat na aktuálních pozicích a pustit rychlejšího jezdce, a to v případě, že by souboj těchto jezdců o kolo zpět omezil nebo ohrozil jezdce o kolo napřed a tím mu bylo znemožněno předjetí. Bude-li na jeho (jejich) nedodržení podán protest či „V“, bude (budou) tvrdě potrestán(i).

......Je-li předjížděný jezdec v souboji s jiným jezdcem, musí tento souboj přerušit a bezpečně umožnit předjetí rychlejšího jezdce, a to v případě, že by souboj těchto jezdců o kolo zpět omezil nebo ohrozil jezdce o kolo napřed a tím mu bylo znemožněno předjetí.. .......

Důvodem změny pravidel je návrh maršálů po reálné situaci ve VC Brazílie :
Poznámka maršála: Navrhujeme doplnění pravidel, že souboj jezdců o kolo zpět nemusí být přerušen ve chvíli, kdy je to možné a neohrozí ani neomezí to jezdce o kolo napřed. (Pokud to profil a šířka trati dovolují)