Porady AdminůZde si můžete přečíst o čem se jednalo na jednotlivých schůzích a jak to dopadlo.


Záznam z porady Adminů ligy 07.10.2018

Dnešního dne proběhla porada Vedení a maršálů ČF1L. Na programu schůze bylo projednání sporných momentů posledních dnů, především pak cuttování a jejich kontrola, mantinely všeobecně na rF2 a restart závodu skupiny B.

Účast : Slezar, Palásek, Marečák, Hrušovský, Rusiňák

1. Cuttování :

Ve věci "odměňování" za porušování limitů tratě zůstává text uvedený v pravidlech v platnosti, doplňuje se však maximální limit, tedy :

0-3 porušení limitů = bez trestu
4- polovina kol daného závodu = +1s. k času
více jak 1/2 kol závodu = DQ ze závodu


Takovéto kontroly limitů jsou a budou probíhat pravidelně, rozsah takových kontrol určí hlavní maršál. S ohledem na nízkou účast ve skupině C budou maršálové této skupiny využiti i pro skupinu B, např ke kontrole takových porušení pravidel. Jsem přesvědčen, že i ostatní jezdci nezůstanou k tomuto porušování pravidel laxní a sami nabídnou svou pomoc nejen v oznámení takového porušení, ale především pomůžou tím, že tyto limity budou sami dodržovat.

2. Mantinely tratí :

jak bylo zjištěno, ne příliš vydařené softwarové zpracování tratí pro rF2 je nedílnou součástí našich závodů a proto bylo nutné učinit v tomto směru vyjádření konkretizující skutkový stav věci. Bylo tedy jednoznačně toto shledáno nevýhnutným a mantinely jsou uznány jako součást tratě, včetně svých chyb, pokud se tyto nachází mimo limity tratě.
Každý jezdec má dopředu možnost se s těmito "chybami" seznámit a vyvarovat se kontaktu s nimi, obvzláště když se nachází mimo limity tratě.

3. Restart závodu ve skupině B :

Komise zhodnotila veškeré aspekty vedoucí nejen k restartu, ale i způsobu druhého startu. Všichni členové se shodli na tom, že restart byl oprávněný, po jednoznačné jezdecké chybě Petra Koláře a ikdyž dle pravidel měl být restart proveden za SC, bylo pochopitelné rozhodnutí maršála o klasickém startu. Během minima času na rozhodnutí nebylo možné posoudit zda jde o chybu jezdce nebo tratě.
Komise se však shodla na tom, že do budoucna se budou maršálové striktně držet pravidel a restart ve skupině B bude i v takovém případě probíhat za SC, čímž však není dotřena vyjímka pro případ zvláštní situace.

4. Viník restartu :

Viníkem restartu byl již dříve uznám Petr Kolář a na základě argumentů uděluje tato komise trest dle pravidel ligy na Start z boxové uličky v následném závodu. Tento trest odpovídá platným pravidlům ČF1L.

5. Změny začátku závodů :

Vedení ligy na základě kolize našich závodů s reálnou F1 mění začátky celého závodního víkendu :

VC USA A- reál F1 start 20,10 - náš start 18,00
VC USA C- reál F1 start 20,10 - náš start 16,00
VC MEXIKA B- reál F1 start 20,10 - náš start 18,00Děkuji všem zúčastněným za jejich čas a práci
Martin Slezar - vedoucí ČF1L
*********************************konec porady**********************************
Záznam z porady Adminů ligy 12.10.2016Účast : Slezar, Palásek, Droppan, Kolář – 100 %

1. Změny a přidělení licencí :

Bude upraveno po kompletaci týmů – nejpozději před nedělním závodem skupiny B. Návrh změn bych udělal a zaslal všem adminům ke schválení během soboty, tak aby již v sobotu večer byl na webu aktuální stav Obsazení i Licencí

2. Změny v týmech

V posledních pár dnech došlo k několika jednáním okolo výměn sedaček. Několik jezdců se na mě obrátilo s žádostí o změnu obsazení, někteří se na fóru vyjádřili ve prospěch nového systému, kde je nutný přestup. Zdá se, že systém začíná fungovat a ubírá se správným směrem. Uvedl bych krásné příklady:
Hrušovský : Tym sa samozrejme nebranim presunu do A skupiny len hovorim ze doteraz som bol v B skupine spravne a sepang bola zatial len prva lastovicka
Strišovský : Petr, nebránim sa žiadnej zmene a presunu jazdcov z B do A, tak, ako ste presunuli Michala Horvátha.

Z těchto důvodů bych rád navrhnul několik změn, aby se povýšila výkonnost skupiny A a zároveň aby někteří ze skupiny A měli možnost nabrat sebejistotu ve skupině B. Věřím, že některým změna do B skupiny prospěje už v tom, že na ně nebude takový tlak na výsledek a zároveň bude větší možnost se poradit se zkušenějšíma jezdcema ze skupiny A, se kterými bude jezdit v týmu. Také je již nezbytné, aby se maximálně zpřehlednila situace v obsazení týmů. Tyto myšlenky mě vedly k následujícím návrhům :

Změna v týmech v rámci skupin :

Adamec – z Ferrari A2 do Force India A2 – souhlasí
Horvát – z Náhradník A do sk.A
Dále je změna ve vedení týmu Haas – nový vedoucí týmu se stává aktivní jezdec A1 - Fülöp

Ze skupiny A do B přeřadit :

Král - souhlasí
Slezar –souhlasí
Bulko –zatím nekontaktován

Ze skupiny B do A :

Hrušovský do Haas A2 – souhlasí s přestupem

Vyřazení ze šampionátu :

Rákosník – náhradník B – nejezdí, navíc vedoucí týmu ho vyřadil.

Nově zařazení :

Bruňanský do Mercedesu A2 - souhlasí


Volné místo u Ferrari A2 zůstává neobsazené – vedoucí týmu prý jedná se zájemcem o obsazení místa, počkal bych na jeho návrh.
Vzhledem k objektivitě obsazení nových míst, bych navrhoval, aby se vždy vyjádřil vedoucí týmu a vybral si jezdce, kterého sám chce, a to v pořadí současného PK.


1. WIL – Strišovský – B1 za Hrušovského : návrh: Kuchař, výběr: celé B + Bulko, Slezar, Král (může změnit i B2)
2. FER – Syrovatský – A2 volné : kdokoli se superlincí popř. licencí A + nový jezdec (podléhá schválení vedení – přidělení licence), (může změnit B1 i B2)
3. RBR – Slezar Marek - B2 – návrh Král
4. Haas – Fülöp – A2 – návrh : A2 – Hrušovský, B2 – Slezar
5. FOR – Kolář – A2 – návrh : Adamec - dohodnuto
6. MER – Lukovský – návrh: B2 – Tesař – již se dohodli
7. STR – Pospíšil – návrh: A2 – Horvát, B2 - Bulko
8. Všichni ostatní vedoucí týmů mají teď právo provést jakoukoli změnu, pokud se sami s nějakým jezdcem domluví.
Vedoucí týmů se musí s dotyčnými dohodnout a svoji volbu nahlásit až po dohodě.

Tedy složení týmů by mohlo být následující :

Při takovém složení se srovná výkonnost hned několika týmů, co se týká dominantnosti Williamsu, ten sice i tak zůstane pravděpodobně neohroženým vedoucím týmem (a jsem hodně zvědav, jak aplikuje své výukové dovednosti na nových členech B týmu a rozhodně naučit umí, jak dokázali), ale také uvidíme, co vymyslí Jirka Syrovatský, jako nový šéf Ferrari a možná bude velmi zajímavá sestava Torro Roso – Pospíšil, Horvát, Šups, Bulko.

Navrhuji, aby na tyto změny a úpravy měli vedoucí týmů čas do pátku, aby bylo možné v pátek večer provést změny a sestavit tak finální složení týmů pro druhou polovinu sezony. V příštím týdnu by se tak mohli dokončit změny grafiky a vydat nový update skinů. Vedoucí, kteří se nevyjádří do pátku do 20,00 hodin, se bude brát jako souhlas s navrhovaným stavem.


3. Challenge na změnu sedačky – souboj o sedačku

Navrhuji následující – automatický systém:
každý jezdec skupiny B, který se zúčastní závodu skupiny A, nepřímo bojuje o sedačku ve skupině A. Ty jezdce co v závodě porazí, tak získává ve vzájemném souboji o jejich sedačku jeden bod. To platí i v závodě skupiny B, kterého se zúčastní jezdec skupiny A. Pokud proti nějakému jezdci získá druhý vyřazovací bod, získává právo na jeho sedačku a může být vedením navržen přestup, ke kterému však nemusí po dohodě dojít. Bude-li však Vedením přestup navržen a k oboustranné dohodě nedojde, bude přestup uskutečněn. V případě, že získá současně druhý bod nad více jezdci, má právo si sám vybrat stáj, do které přestoupí.
Pro případ, že by se nějaký dobrý B jezdec nechtěl účastnit závodů A skupiny, může mu být nařízena vzájemná challenge, a to i ve skupině B, s konkrétním jezdcem, na jeden až dva vítězné body (dle průkaznosti). Při prokázání úmyslu jízdy se sníženou výkonností, může být jezdec přeřazen automaticky nebo i vyloučen ze šampionátu. Při neprůkazném výsledku souboje, může být použit jako pomocný faktor i porovnání některých částí závodu, popřípadě srovnání výsledků z jiných závodů. Zde se však tento jezdec podrobuje riziku, že porovnání nebude zcela objektivní, a proto jsem přesvědčen, že každý raději zvolí způsob čestného boje na trati.
Počítat se budou vzájemná pořadí za předpokladu, že oba jezdci odjedou nejméně polovinu závodu nebo ukončí účast v závodě svým zaviněním (incident, nastavení vozu, např. chlazení, atd.). Vzájemná challenge se nepočítá v případě, že jednoho z jezdců vyřadí nebo těžce poškodí jiný, třetí jezdec, v případě vyřazení či poškození challenge soupeřem, získává automaticky bod poškozený.

Tento systém by měl automaticky dosáhnout toho, že jezdci, kteří se zlepší natolik (popř. nový jezdci), že mohou být konkurence schopní ve skupině A, nebudou muset čekat, jestli se nějaké místo uvolní, ale dostanou ho na úkor slabších jezdců ve skupině A, kteří pak nebudou muset hledat volné místo, ale rovnou se jejich místa v týmech prohodí (nedohodnou-li se jinak). Nemělo by pak docházet k rozporuplným diskusím, jestli dotyčný na to má či nikoli, smlouvání o podmínkách přestupu a hledání místa pro sestupující.
4. Další návrhy k projednání :
Změna MENU:
Vzhledem k tomu, že je třeba mít na očích tabulky – PK, OBSAZENÍ, LICENCE, CHALLENGE – navrhuji aby se do Menu Výsledky, přidalo 1 samostatné submenu s těmito tabulkami. Pak si každý jen cvakne do menu a uvidí aktuální situaci a nebude to hledat ve foru, nebo PK někde dole pod neplatným součtem PK, hlavně nový, kteří ani neví, že tam něco takového je. Jde přece jen o výsledky ve všech ohledech a proto by o tom měl být perfektní a rychlý přehled.
Dále navrhuji, aby se znovu odsouhlasili a potvrdili vedoucí týmů a tito před update byli všichni přesunuti na pozici A1, pro větší přehlednost a orientaci v týmech.

Upřesnění Restartů :
Ve skupině A : Resrat je zrušen, při zadání 3x RR a více nastává VSC fáze, v případě přítomnosti maršála o fázi SC nebo VSC rozhoduje on.
Ve skupině B : Je povolen jeden restart při zadání 5x RR a více. Restart bude uskutečněn za SC nebo VSC, dle přítomnosti maršála. Fáze VSC se vyhlašuje při zadání 3x RR a více, v případě přítomnosti maršála o fázi SC nebo VSC rozhoduje on.

Hlasování po diskusi :
Bod 1. – Změny a přidělení licencí – hlasování 4:0
Bod 2. – Změny v týmech – hlasování 4:0
Bod 3. – Challenge - hlasování 4:0
Bod 4. – Změna Menu – změněno diskusi, hlasování 4:0
- Vedoucí týmů na A1 – hlasování 4:0
- Upřesnění restartů – oddiskutováno, sepsáno znění a hlasování 4:0

Závěr porady v návaznosti na další dění na ČF1L :
Založím za účelem přehledné kompletace týmů nové vlákno ve fóru : Fórum zpráv >> Sezona 2016/2 >> Přestupy
Počkám na vyjádření vedoucích týmů. Já budu k dispozici v podstatě nepřetržitě, abych mohl v co nejkratším čase zkompletovat Obsazení dle rozhodnutí a dohod Vedoucích týmů. Tito mě můžou kontaktovat přes web, fb, telefon, e-mail.


Děkuji všem Martin Slezar

Účast adminů 100 %
Projednáno přes FB ve skupině Vedení ČF1L a TS
Uzavřeno ve 21,11 hodin.
Porada vedení ČF1L – 29.9.2016 – Slezar, Palásek, Droppan, Kolář – 100 %

1. Změny a přidělení licencí :

Řehák – nový – návrh Licence B – odhlasováno 4:0
Králíček – nový – návrh Licence B – odhlasováno 4:0
Tesař – nový – návrh Licence B – odhlasováno 4:0
Lukovský – potvrzení Superlicence – odhlasováno 4:0
Bruňanský – potvrzení Superlicence – odhlasováno 3:1
Vávra Pavel - potvrzení Superlicence – odhlasováno 4:0
Horvát – 2x první a 1x 6.místo i s havárií – návrh Superlicence – odhlasováno 4:0
Vzhledem k započatému tréninku povolen start v neděli – Malajsie B
Nabídnuto volné místo v Mercedes A2 – odmítl
Fülöp – 1x jel a jedno vítězství, bylo mu nabídnuto volné místo Mercedes A2
a to přijal. Dle dohody navrhuji změnu licence A na Superlicenci (může se ještě účastnit zavodu v Malajsii B)– odhlasováno 4:0
Borotovský – osobní žádost na zrušení BANu – odhlasováno 1:3 ZAMÍTNUTO

2. Změna v týmech
Volné místo Mercedes A2 – nabídnuto Fulopovi – přijal – odhlasováno 4:0
Michal Jandus – návrh na vyřazení z týmu – tři závody ani jeden nejel – odhlasováno 4:0
Volné místo Sauber B2 – oslovit Lukáše ať si vybere (Řehák, Tesař, Králíček) – odhlasováno 4:0
Volné místo Haas B2 – oslovit Paláska ať si vybere (Řehák, Tesař, Králíček) – odhlasováno 4:0
Volné místo Williams B2 – oslovit Strišovského (Řehák, Tesař, Králíček) – odhlasováno 4:0
Lukáš Droppan – předložil žádost o uvelnění z týmu RBR a funkce Vedoucí týmu. V rámci interní dohody týmu předložil návrh nového složení RBR :
A1 – Slezar Marek – osloven - přijal
A2 – Slatina Roman – osloven – přijal
B1 – Vítek Lukáš
B2 – volné místo, rozhodne nový vedoucí týmu

Návrh Lukáše Droppana se přijímá s účinností po závodu Malajsie A – odhlasováno 4:0
3. Změna bodování Poháru konstruktérů


Po několika hodinách přepočtů jsem využil návrhu pana Strišovského a navrhuji změnu, aby se i výkonnostně oddělily body do PK. Body od A jezdců by měly být vyšší než od jezdců B a současně aby se nevyplatilo držet dobré jezdce v B skupině, ale přetáhnout je do skupiny A aby přinesli větší body.

Tabulka bodování do PK pro skupinu B (body pro pohár jednotlivců beze změn) :

Vzhledem k tomu, že jde o nový systém ligy, který se teprve formuje, navrhuji přepočet od začátku sezony. K ovlivnění předních pozic nedojde vůbec.

- Odsouhlaseno 4:0

4. Další návrhy k projednání :

Servery – je třeba se tímto omluvit všem jezdcům ligy za problémy vzniklé při posledním závodě. Ve skupioně B došlo k situaci, kde se musel upravovat software v PC na kterém probíhá online přenos. Toto zabralo více času než se zdálo a ještě na poslední chvíli se doplňovaly soubory. Po restartu serveru se přepsaly údaje o počtu kol a čas startu. Tím došlo k malým problémům na startu, kde se musel počet kol opravovat, ale už si nikdo nevšiml špatného času. Maršál ze svého pohledu neviděl změnu světelných podmínek, neměl tedy podmět k restartu, ani ze strany jezdců tento podmět nepřišel. Ještě větší problém nastal před závodem skupiny A. Po výměně HDD na PC na kterém je umístěn Závodní server, vše běželo ale nikdo nevyzkoušel že nefunguje přihlášení jezdců. Jediný přítomný admin Petr Kolář si sám neporadil, a proto byl závod přesunut na Tréninkový server, který takovou zátěž nezvládl. Ještě jednou omluva všem.

Řešení : Dnes 30.9. se bude kompletovat a programovat závovní PC, jako samostatný server pro obě skupiny, včetně WRC. Po této kompletaci se tam nahraje pouze to co je třeba ke spuštění serverů a tento PC bude bude spouštěn dle potřeby jako samostatná jednotka. V případě, že by tento PC z nějakého důvodu byl nedostačující, zakoupím nový, výkonnější PC a tento bude následně nastaven a spuštěn. Toto by mělo být vyřešeno do závodu Malajsie A. Závod Malajsie B se pojede na serveru na kterém se jel poslední závod sk. B, který byl z technického hlediska naprosto bez problémů.

Další návrhy na projednání nebyly vzneseny, a proto uzavírám poradu vedení. Zápis z porady vedení doplním o projednané fakta a uložím k náhledu na web. Současné tabulky Obsazení, Licence, Výkonnost, Pohár konstruktérů a Nominační listina doplním a pošlu L.Droppanovi ke grafickému zpracování a následné aktualizaci na web.

Děkuji všem Martin Slezar

Účast adminů 100 %
Projednáno přes FB ve skupině Vedení ČF1L
Uzavřeno ve 21,39 hodin.

Předzávodní info

Další závody

F1 A 18P: 27.1.2019 20:00 VC Belgie A (33 kol)
Meziligovy: 3.2.2019 20:00 RGPL - CF1L (0 kol)
Meziligovy: 10.2.2019 20:00 CF1L - RGPL (0 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak

Partneři

GPF1.czSerios.cz